Velkommen til Sunny Hill Road Wine Club sin nettside. Denne vinklubben startet i Solbakkveien i september 2022. Nabolaget har lenge hatt sosiale sammenkomster og bestemte seg for å starte en klubb. Klubben er en del av Norske Vinklubbers Forbund. Målet med klubben er å lære mer om vin og å beherske kunsten å kombinere vin med kulinariske opplevelser. Du kan søke om medlemskap, men det er flere kriterier for å bli medlem. Blant annet må du bo på Langhus. Det er også begrensninger på hvor mange som kan delta per vinsmaking.

Søk om medlemskap